admin

Komunikat dla Rodziców

opublikował

Drogi Rodzicu, z dniem 04 maja 2020r.

  1. Aby zapewnić dziecku bezpieczny i rzetelny proces diagnostyczny oraz nie narażać na zagrożenie Pracowników Poradni przyprowadź  do nas dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  2. Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z Poradni.
  3. Nie przychodź do Poradni z dzieckiem, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  4. Porozmawiaj z dzieckiem o tym, że podczas wizyty w Poradni będą zachowane zasady bezpieczeństwa (mycie rąk, dezynfekcja itp.).
  5. Przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust i nie podawać ręki na powitanie. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
  6. Pamiętaj, że Ty także powinieneś stosować zasady bezpieczeństwa, bo dziecko uczy się przez obserwację dorosłych.
  7. Na terenie Poradni rodzice/opiekunowie prawni dziecka przebywają w maseczkach ochronnych.
  8. W Poradni prosimy Was o dostosowywanie się do reguł reżimu sanitarnego, o którym będzie na bieżąco przypominać nasz Personel.

 

                                             Dorota Surmańska – Dyrektor PPP w Namysłowie

 

1 2 15 16 17 18 19 20 21 22