Archiwum kategorii: Uncategorized

Komunikat

opublikował

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż w związku z rozliczeniową normą czasu pracy,

w dniu 04 czerwca 2021 r.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna będzie nieczynna.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt drogą mailową

na adres sekretariat@poradnia-namyslow.pl

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Z poważaniem,

Dorota Surmańska – Dyrektor PPP w Namysłowie

List do dyrektorów szkół powiatu namysłowskiego

opublikował

Namysłów, dn. 21.05.2021 r.

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w końcu wracamy do szkół i do nauki stacjonarnej czyli do miejsc, w których wszystko się zaczyna i od których zależy nasza wspólna przyszłość. Jakość tego powrotu będzie rzutowała na efekty w różnych dziedzinach życia. Przyszło nam zmierzyć się z nową rzeczywistością, z którą od ponad roku wszyscy się zmagamy i której wciąż doświadczamy. Przy każdym powrocie, przy każdej zmianie, która jest niewiadomą towarzyszą nam uczucia od euforii i zadowolenia do strachu i obawy. I jest to zjawisko naturalne, choć może rodzić sytuacje kryzysowe.

Jako specjaliści Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dobrze wiemy, że w każdej sytuacji kryzysowej, która dotyka większych lub mniejszych grup społecznych, stopień radzenia sobie z jej skutkami zależy od wzajemnych relacji. Im relacje będą lepsze i bardziej życzliwe, im więcej wzajemnej pomocy i dowodów ludzie otrzymają, a zwłaszcza dzieci i młodzież będą utwierdzone w przekonaniu, że mogą liczyć na innych – tym lepiej poradzą sobie z życiem i z kryzysem.

Klimat szkoły, atmosfera klasy jest jednym z najważniejszych czynników chroniących dzieci i młodzież przed problemami i zachowaniami ryzykownymi. Dobra atmosfera w szkole i akceptacja w klasie chronią dzieci i młodzież  przed przemocą, depresją oraz zmniejszają ryzyko różnych wariantów zagrożenia niedostosowania społecznego.

Dlatego, w sytuacji wznowienia nauki stacjonarnej w szkołach, każdemu uczniowi potrzebny jest okres adaptacyjny polegający na sukcesywnym, stopniowym powrocie do normalnych wymagań i rygorów szkolnych.

Wierząc w Państwa merytoryczne kompetencje oraz Wasze umiejętności społeczne i psychoedukacyjne jestem przekonana, że z powodzeniem przyjmiecie swoich uczniów na niwę szkolną, stwarzając Im dogodne warunku readaptacji. W ramach długoletniej współpracy wypracowaliśmy przecież wspólne, skuteczne standardy działań i sposoby komunikacji. Zawsze mogliście i możecie Państwo na nas liczyć. I dlatego przy organizacji wsparcia i reintegracji środowiska uczniów proponujemy Wam:

 1. przykładowe scenariusze zajęć reintegracyjnych do przeprowadzenia przez wychowawców klas, pedagogów i psychologów szkolnych we wszystkich kategoriach wiekowych, w razie potrzeby ze wsparciem specjalistów z Poradni,
 2. spotkanie dla pedagogów i psychologów szkolnych ze specjalistami Poradni i na terenie naszej placówki (termin do uzgodnienia z uwzględnieniem Państwa preferencji),
 3. punkt konsultacyjny na terenie Poradni i infolinię (tel. 77/4101-267) dla chętnych rodziców i nauczycieli:
  • w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 12.00
  • we wtorki w godzinach od 10.00 do 12.00 i od 16.00 do 17.00
  • w środy w godzinach od 10.00 do 12.00
  • w czwartki w godzinach od 15.00 do 17.00
  • w piątki od 10.00 do 12.00,
 4. warsztaty dla rodziców podnoszące ich kompetencje wychowawcze (termin do ustalenia po zebraniu chętnych rodziców/prawnych opiekunów).

Pandemia jeszcze się nie skończyła i w dalszym ciągu będzie wywoływała stres i przeróżne emocje. Dlatego zadbanie o stan emocjonalny uczniów, budowanie odporności psychicznej będzie priorytetowe w okresie adaptacji, w którym m.in. polecamy:

 • sprawdzanie poziomu wiedzy (sprawdziany, odpytywanie, zadania domowe) realizować stopniowo,
 • przypominanie o zasadach zachowania i komunikacji w szkole wychodząc z założenia, że uczniowie mogli o nich naprawdę zapomnieć,
 • podejmowanie rozważnych działań dydaktyczno-wychowawczych, które łączą stawianie granic z konieczną wiedzą i zainteresowaniami oraz z wymaganiami i zrozumieniem sytuacji ucznia,
 • zorientowane się w poziomie zaległości poszczególnych uczniów,
 • wykorzystywanie pozytywnego wpływ kontaktu z przyrodą jako czynnika pomagającego w oczyszczeniu organizmu od sieci i zapewnieniu potrzeby ruchu, świeżego powietrza,
 • zainteresowanie problemami uczniów i danie im możliwości dialogu, podzielenia się swoimi odczuciami,
 • przeznaczenie czasu na swobodne rozmowy i wygospodarowanie czasu na bycie z uczniami.

 

Szanowni Państwo, pamiętajmy, że po czasie integracji…, w szkole jesteśmy przede wszystkim dla edukacji, bo jak mawiał Jan Zamoyski „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie (…) tylko edukacja publiczna zgodnych i dobrych robi obywateli.”

 

Z wyrazami przyjaźni i szacunku

                                                                                         Dorota Surmańska

Dyrektor

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Namysłowie

1 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21