1. Dorota Surmańska – Dyrektor, Przewodniczący Zespołów Orzekających
 2. Alina Wojtasiak-Drobina – Psycholog, Doradca zawodowy, Tyflopedagog
 3. Katarzyna Pęczkowska – Psycholog, Hipoterapeuta
 4. Monika Pawlikowska-Bek – Psycholog, Terapeuta BFB
 5. Lucyna Pianka – Psycholog, Pedagog specjalny w zakresie oligofrenopedagogiki, autyzmu i Zespołu Aspergera
 6. Elżbieta Ptak – Psycholog, Terapeuta SI
 7. Izabela Helińska – Pedagog, Doradca zawodowy, Surdopedagog, Socjoterapeuta
 8. Ewa Pokora – Pedagog, Surdopedagog, Oligofrenopedagog, Terapeuta BFB, Terapeuta Ręki
 9. Danuta Kwiecień – Pedagog, Rewalidant, Tyflopedagog, Terapeuta SI, Socjoterapeuta
 10. Beata Jaźwiec – Neurologopeda, Surdopedagog, Terapeuta Ręki
 11. Iwona Żak-Głód – Neurologopeda, Surdopedagog, Oligofrenopedagog, Terapeuta BFB, Terapeuta Ręki
 12. Elżbieta Horwat – Fizjoterapeuta, Specjalista metody Vojty, Terapeuta SI
 13. Justyna Kołodziejczyk – Fizjoterapeuta, Specjalista metody NDT-Bobath, Pedagog specjalny w zakresie oligofrenopedagogiki, autyzmu i Zespołu Aspergera oraz WWR
 14. Adrianna Wojciechowska – Pomoc administracyjna
 15. Jolanta Suchart – Pracownik obsługi, sprzątaczka
 16. Grzegorz Gruszczyński – Lekarz pediatra, specjalista rehabilitacji ruchowej