Szanowni Państwo,

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Namysłowie uprzejmie przypomina, iż z dniem 01 marca 2022r. zniesiono większość restrykcji wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19.

Niemniej informujemy, że w miejscach użyteczności publicznej nadal występuje obowiązek zasłaniania nosa i ust przy pomocy maseczki oraz preferowany jest dystans między osobami, co najmniej 1,5 metra.

Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:

  • całościowe zaburzenia rozwoju,
  • zaburzenia psychiczne,
  • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
  • trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa,
  • zaawansowane schorzenia neurologiczne, układu oddechowego lub krążenia, przebiegające z niewydolnością oddechową lub krążenia.

Namysłów, dnia 01.03.2022r.

Z poważaniem

Dyrektor PPP w Namysłowie – Dorota Surmańska