W związku z ukazaniem się rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020r. (Dz. U. z 2020r., poz. 780 i 781) zmieniających rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty… oraz zmieniającego rozporządzenia    w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem   COVID-19

uprzejmie informujemy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Namysłowie z dniem 04 maja 2020r. wznawia swoją działalność w trybie stacjonarnym.

Będziemy się z Państwem kontaktować i umawiać na diagnozy i wizyty w Poradni z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa i zgodnie z rekomendacjami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

W związku z powyższym prosimy naszych Petentów

o dostosowywanie się do zasad i procedur obowiązujących w naszej placówce.

Z góry dziękujemy Państwu za zrozumienie i przepraszamy za ewentualne utrudnienia w związku z ponownym przywracaniem naszych standardowych usług.

 

Z poważaniem

Dorota Surmańska

Dyrektor Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Namysłowie